Google search engine

Nguyễn Thị Kim Ngân – Sự nghiệp và những vị trí quan trọng trong Đảng và Nhà nước

Hãy cùng tìm hiểu về đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – một trong những đồng chí nữ ưu tú của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Sinh ra tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre vào ngày 12-04-1954, đồng chí Kim Ngân đã có nhiều kinh nghiệm và thành tích trong sự nghiệp của mình. Với những đóng góp quan trọng trong Đảng và Nhà nước, đồng chí Kim Ngân đã được trao nhiều vị trí quan trọng như Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; và Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII. Ngoài ra, đồng chí Kim Ngân còn là Chủ tịch Quốc hội từ tháng 3/2016 đến tháng 3/2021, và đã được bầu làm đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII, XIV.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân là một trong những đồng chí nữ ưu tú của Đảng và Nhà nước Việt Nam, với nhiều kinh nghiệm và thành tích đáng nể trong sự nghiệp của mình.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân là một trong những đồng chí nữ ưu tú của Đảng và Nhà nước Việt Nam, với nhiều kinh nghiệm và thành tích đáng nể trong sự nghiệp của mình.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân là ai?

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 12-04-1954 tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, là một trong những đồng chí nữ ưu tú của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Với nhiều kinh nghiệm và thành tích trong sự nghiệp của mình, đồng chí Kim Ngân đã được trao nhiều vị trí quan trọng trong Đảng và Nhà nước. Cụ thể, đồng chí Kim Ngân là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII, là Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, và là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII. Ngoài ra, đồng chí Kim Ngân cũng là Chủ tịch Quốc hội từ tháng 3/2016 đến tháng 3/2021 và đã được bầu làm đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII, XIV. Đồng chí cũng có trình lý luận chính trị là cử nhân chính trị và trình độ học vấn đạt 12/12. Đồng chí Kim Ngân có chuyên môn là cử nhân chuyên ngành tài chính – ngân sách nhà nước và thạc sỹ Kinh tế. Ngoại ngữ của đồng chí là Tiếng Anh (C).

Với các vị trí quan trọng trong Đảng và Nhà nước như Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; và Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, đồng chí Kim Ngân đã chứng tỏ được tài năng và năng lực lãnh đạo của mình.
Với các vị trí quan trọng trong Đảng và Nhà nước như Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; và Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, đồng chí Kim Ngân đã chứng tỏ được tài năng và năng lực lãnh đạo của mình.

Thông tin nhanh, tiểu sử Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân
 • Ngày sinh: 12-04-1954
 • Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
 • Dân tộc: Kinh
 • Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII
 • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
 • Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
 • Đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII, XIV
 • Chủ tịch Quốc hội từ tháng 3/2016 đến tháng 3/2021
 • Ngày vào đảng: 09-12-1981
 • Ngày chính thức: 09-12-1982
 • Trình lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
 • Trình độ học vấn: 12/12
 • Chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành tài chính – ngân sách nhà nước; Thạc sỹ Kinh tế
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh (C)

Thông tin nhanh, quá trình công tác Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

Đồng chí Kim Ngân còn là Chủ tịch Quốc hội và đã được bầu làm đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII, XIV, cho thấy sự ủng hộ và tín nhiệm từ cử tri và đồng chí đồng nghiệp.
Đồng chí Kim Ngân còn là Chủ tịch Quốc hội và đã được bầu làm đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII, XIV, cho thấy sự ủng hộ và tín nhiệm từ cử tri và đồng chí đồng nghiệp.

Từ 8/1975 – 02/1976: Nhân viên Văn phòng Ban Kinh tài khu 8

Từ 3/1976 -7/1978: Giải thể Khu, chuyển về Văn phòng Ty Tài chính Bến Tre

Từ 8/1978 – 6/1983: Cán bộ Phòng Tài vụ – Thu quốc doanh

Tháng 6/1983: Được bổ nhiệm Phó phòng Tài vụ – Thu quốc doanh

Từ 7/1983 – 4/1987: Phó phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

Từ 5/1987 – 9/1990: Phó Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan

Từ 10/1990 – 9/1991: Quyền Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá, Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Liên cơ; Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh

Từ 10/1991 – 3/1995: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá, Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Liên cơ; Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh

Từ 4/1995 – 3/2001:  Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban cán sự Đảng

Từ 1996 – 2002: Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế Trung ương

Từ 4/2001 – 8/2002: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ; Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế Trung ương

Từ 9/2002 – 2/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Bí thư tỉnh ủy Hải Dương

Từ 3/2006 – 4/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Thứ trưởng Bộ Tài chính

Từ 5/2006 – 7/2007: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thương mại

Với trình lý luận chính trị là cử nhân chính trị và trình độ học vấn đạt 12/12, cùng với chuyên môn là cử nhân chuyên ngành tài chính - ngân sách nhà nước và thạc sỹ Kinh tế, đồng chí Kim Ngân đã được đánh giá cao về kiến thức và năng lực chuyên môn của mình.
Với trình lý luận chính trị là cử nhân chính trị và trình độ học vấn đạt 12/12, cùng với chuyên môn là cử nhân chuyên ngành tài chính – ngân sách nhà nước và thạc sỹ Kinh tế, đồng chí Kim Ngân đã được đánh giá cao về kiến thức và năng lực chuyên môn của mình.

Từ 8/2007 – 01/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng

Từ 01/2011 – 7/2011: Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng

Từ 7/2011 – 5/2013: Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Phó Chủ tịch Quốc hội

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII

Từ 5/2013 – 01/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; Phó Chủ tịch Quốc hội

Từ 01/2016 – 3/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Phó Chủ tịch Quốc hội

Ngày 31/3/2016: Tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ngày 22/7/2016: Tại kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 30/3/2021: được Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. (theo nguồn: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/chu-tich-quoc-hoi/dong-chi-nguyen-thi-kim-ngan-83)

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng được ghi nhận là có ngoại ngữ thành thạo là Tiếng Anh (C), một điều kiện không thể thiếu trong kết nối quốc tế hiện nay.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng được ghi nhận là có ngoại ngữ thành thạo là Tiếng Anh (C), một điều kiện không thể thiếu trong kết nối quốc tế hiện nay.

Tiểu sử người nổi tiếng cảm ơn bạn đọc đã đón đọc tiểu sử đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã dành thời gian đọc bài viết tiểu sử về đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – một trong những đồng chí nữ ưu tú của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Đồng chí Kim Ngân là một người phụ nữ với nhiều kinh nghiệm và thành tích trong sự nghiệp của mình. Những đóng góp quan trọng của đồng chí Kim Ngân trong Đảng và Nhà nước đã giúp cô được trao nhiều vị trí quan trọng, từ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; và Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII. Chức vụ Chủ tịch Quốc hội từ tháng 3/2016 đến tháng 3/2021 cũng là một vị trí quan trọng mà đồng chí Kim Ngân đã đảm nhiệm và được bầu làm đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII, XIV.

Cuộc đời đồng chí Kim Ngân là một tấm gương sáng cho các đồng chí, nhân dân trong việc phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp của mình và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Cuộc đời đồng chí Kim Ngân là một tấm gương sáng cho các đồng chí, nhân dân trong việc phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp của mình và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Kim Ngân không chỉ có trình lý luận chính trị là cử nhân chính trị và trình độ học vấn đạt 12/12, mà còn có chuyên môn là cử nhân chuyên ngành tài chính – ngân sách nhà nước và thạc sỹ Kinh tế. Đồng chí cũng sở hữu ngoại ngữ thành thạo là Tiếng Anh (C).

Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của các bạn nếu nội dung của bài viết còn thiếu sót hoặc chưa đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ.

Trân trọng,

Tieusunguoinoitieng.vn

bài cùng chuyên mục

Đặng Thị Ngọc Thịnh – Tiểu Sử Và Cuộc Đời Của Nguyên Phó Chủ Tịch Nước Việt Nam

Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - là một trong những nữ...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng – Cuộc đời và quá trình công tác

Võ Văn Thưởng, được bầu làm chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 02/-3/2023. Ông là một nhà lãnh...

Võ Thị Ánh Xuân – Phó Chủ Tịch Nước Việt Nam Trẻ Nhất Lịch Sử

Võ Thị Ánh Xuân là một nữ chính trị gia Việt Nam hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội...

Trần Đức Lương – Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên chủ tịch nước Việt Nam

Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam, là một trong những chính khách quan trọng của đất nước. Sinh ra tại Quảng...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc – Tiểu sử và quá trình công tác

Nguyễn Xuân Phúc, một chính trị gia nổi tiếng của Việt Nam, đang trải qua những biến động trong sự nghiệp. Với quá khứ...

Nguyễn Văn Tố – Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

Nguyễn Văn Tố là một trong những nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam, người đã đóng góp rất nhiều cho sự...

bài viết mới nhất

Ca sĩ Tường Duy – Ngôi Sao Trẻ Nổi Bật và Cuộc Điện Biên Sự Nghiệp Âm Nhạc

Hãy cùng tìm hiểu về hành trình sự nghiệp đầy cảm xúc và thành công của Ca sĩ Tường Duy qua bài viết này....

Nguyễn Quỳnh Trang Là Ai? – Nét Đẹp và Hành Trình Sự Nổi Tiếng Trên Đường Đời

Nguyễn Quỳnh Trang đã bất ngờ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt. Với danh tiếng là một TikToker nổi...

Nguyễn Thị Ngần Là Ai? – Hành Trình Đầy Nổi Bật trong Cuộc Đời và Sự Nghiệp

Nguyễn Thị Ngần một cái tên đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua cuộc thi Hoa Khôi Hà Nội năm 2023. Bài...

Hà Thị Hoà Bình (Gấu) Là Ai? – Tiểu Sử Cuộc Đời và Sự Nghiệp Đa Phong Cách

Hà Thị Hoà Bình, người mẫu xuất sắc và người đẹp nổi bật, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đại diện cho đội...

Trần Nhật Mai Là Ai? – Gương Mặt Xinh Đẹp Nổi Bật từ Xứ Nghệ, Sự Nghiệp Triển Vọng

Trần Nhật Mai là một người mẫu ảnh tự do sở hữu nét đẹp ngọt ngào và đáng yêu. Với sắc vóc nổi bật,...

Lưu Thu Lệ Là Ai? – Hành Trình Đam Mê Người Mẫu và Khám Phá Việt Nam

Lưu Thu Lệ, một người mẫu tự do, chia sẻ mong muốn truyền tải vẻ đẹp của Việt Nam qua những thước hình và...