Google search engine

Tìm hiểu về Chủ tịch Quốc hội Đồng chí Trường Chinh – một nhà lãnh đạo vĩ đại

Hãy cùng khám phá hành trình đầy khó khăn và hy sinh của Đồng chí Trường Chinh – một nhân vật cách mạng vĩ đại của Việt Nam. Từ những năm đầu tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí đã dành trọn tuổi trẻ và tâm huyết của mình cho công cuộc giải phóng dân tộc. Năm 1925, đồng chí tham gia cuộc vận động đòi đế quốc Pháp ân xá cho nhà yêu nước Phan Bội Châu. Năm 1926, đồng chí là một trong những người lãnh đạo cuộc bãi khóa để truy điệu nhà yêu nước Phan Chu Trinh ở Nam Định. Vào năm 1927, đồng chí gia nhập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Đồng chí Trường Chinh là một trong những nhân vật cách mạng xuất sắc của Việt Nam, với đóng góp to lớn vào sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và cả nước ta.
Đồng chí Trường Chinh là một trong những nhân vật cách mạng xuất sắc của Việt Nam, với đóng góp to lớn vào sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và cả nước ta.

Năm 1929, đồng chí tham gia cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương ở Bắc Kỳ. Vào năm 1930, đồng chí được chỉ định vào Ban Tuyên truyền cổ động Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương. Tuy nhiên, cuối năm 1930, đồng chí bị đế quốc bắt và kết án 12 năm tù cấm cố, đày đi Sơn La. Đây cũng là một trong những khoảng thời gian gian khó nhất trong cuộc đời cách mạng của đồng chí Trường Chinh.

Đồng chí Trường Chinh là ai?

Đồng chí Trường Chinh, với họ và tên thật là Đặng Xuân Khu, còn được biết đến với bí danh Anh Nhân. Sinh vào ngày 09-02-1907 và qua đời vào ngày 30-9-1988, đồng chí Trường Chinh là một trong những nhân vật cách mạng xuất sắc của Việt Nam. Quê gốc của đồng chí là Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định – một trong những vùng đất nổi tiếng với truyền thống yêu nước và cách mạng.

Quê gốc của đồng chí Trường Chinh là Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định - một trong những vùng đất nổi tiếng với truyền thống yêu nước và cách mạng.
Quê gốc của đồng chí Trường Chinh là Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định – một trong những vùng đất nổi tiếng với truyền thống yêu nước và cách mạng.

Thông tin nhanh, tiểu sử Đồng chí Trường Chinh

  • Họ và tên: Đặng Xuân Khu
  • Bí danh: Anh Nhân
  • Ngày sinh: 09-02-1907
  • Ngày mất: 30-09-1988
  • Quê quán: Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Thông tin nhanh, quá trình công tác Đồng chí Trường Chinh

Đồng chí Trường Chinh có tên thật là Đặng Xuân Khu, còn được biết đến với bí danh Anh Nhân.
Đồng chí Trường Chinh có tên thật là Đặng Xuân Khu, còn được biết đến với bí danh Anh Nhân.

Năm 1925, đồng chí tham gia cuộc vận động đòi đế quốc Pháp ân xá cho nhà yêu nước Phan Bội Châu. Năm 1926, đồng chí là một trong những người lãnh đạo cuộc bãi khóa để truy điệu nhà yêu nước Phan Chu Trinh ở Nam Định.

Năm 1927, đồng chí gia nhập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Năm 1929, đồng chí tham gia cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương ở Bắc Kỳ.

Năm 1930, đồng chí được chỉ định vào Ban Tuyên truyền cổ động Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương. Cuối năm đó, đồng chí bị đế quốc bắt và kết án 12 năm tù cấm cố, đày đi Sơn La.

Cuối năm 1936, do thắng lợi của Mặt trận Nhân dân Pháp và do phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam đòi quyền tự do dân chủ và thả chính trị phạm, đồng chí được trả lại tự do.

Từ cuối năm 1936 đến năm 1939, đồng chí là ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ và đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Ủy ban Mặt trận Dân chủ Bắc Kỳ.

Năm 1940, đồng chí là chủ bút báo “Giải Phóng”, cơ quan của Xứ ủy Bắc Kỳ. Tại Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng chí được cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Sinh vào ngày 09-02-1907 và qua đời vào ngày 30-9-1988, Đồng chí Trường Chinh đã dành cả cuộc đời để đấu tranh cho sự giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Sinh vào ngày 09-02-1907 và qua đời vào ngày 30-9-1988, Đồng chí Trường Chinh đã dành cả cuộc đời để đấu tranh cho sự giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Năm 1941, tại Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, Trưởng ban Tuyên huấn kiêm chủ bút báo “Cờ Giải phóng” và “Tạp chí Cộng sản”, cơ quan Trung ương của Đảng, Trưởng ban Công vận Trung ương.

Tháng 8 năm 1945, đồng chí được Hội nghị toàn quốc của Đảng cử phụ trách Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.

Năm 1951, tại Đại hội lần thứ II của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (ở Đại hội này, Đảng Cộng sản Đông Dương được đổi tên là Đảng Lao động Việt Nam) đến tháng 10-1956.

Năm 1958, đồng chí làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học nhà nước.

Năm 1960, tại Đại hội lần thứ III của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách công tác Quốc hội và công tác tư tưởng của Đảng.

Năm 1976, tại Đại hội lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ở Đại hội này, Đảng Lao động Việt Nam được đổi tên là Đảng Cộng sản Việt Nam). Đồng chí là ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Trưởng ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương và Trưởng ban Lý luận của Trung ương.

Tầm ảnh hưởng của Đồng chí Trường Chinh vẫn tồn tại và được tôn vinh bởi cả thế giới, mặc dù ông đã qua đời hơn 30 năm.
Tầm ảnh hưởng của Đồng chí Trường Chinh vẫn tồn tại và được tôn vinh bởi cả thế giới, mặc dù ông đã qua đời hơn 30 năm.

Năm 1976, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Ủy ban dự thảo Hiến pháp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí là đại biểu Quốc hội các khóa II, III, IV, V, VI, VII. Từ khóa II đến khóa VI, đồng chí làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Năm 1981, đồng chí được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Năm 1982, tại Đại hội lần thứ V của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và là ủy viên Bộ Chính trị.

Tháng 7-1986, tại Hội nghị đặc biệt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng.

Tháng 12-1986, tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng chí được cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng ban soạn thảo Cương lĩnh và Chiến lược kinh tế kiêm Trưởng Tiểu ban soạn thảo Cương lĩnh của Đảng.

Đồng chí từ trần ngày 30/9/1988 tại Hà Nội. (theo nguồn: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/chu-tich-quoc-hoi/dong-chi-truong-chinh-81)

Cảm ơn độc giả đã đón đọc về tiểu sử Đồng chí Trường Chinh – một nhân vật cách mạng vĩ đại của Việt Nam.

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón đọc bài viết về tiểu sử Đồng chí Trường Chinh – một trong những nhân vật cách mạng vĩ đại của Việt Nam.

Chúng ta cần phải trân trọng và ghi nhớ đóng góp của Đồng chí Trường Chinh trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất của dân tộc Việt Nam.
Chúng ta cần phải trân trọng và ghi nhớ đóng góp của Đồng chí Trường Chinh trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất của dân tộc Việt Nam.

Như chúng ta đã biết, Đồng chí Trường Chinh là một trong những người đã dành cả cuộc đời để đấu tranh cho sự giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Ông đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và cả nước ta. Tuy đã qua đời hơn 30 năm, nhưng tầm ảnh hưởng của ông vẫn tồn tại và được tôn vinh bởi cả thế giới.

Trong bài viết, chúng tôi đã đề cập đến một số thông tin cơ bản về Đồng chí Trường Chinh, nhưng nếu vẫn còn thiếu sót hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý vị. Chúng tôi luôn đón nhận ý kiến đóng góp của độc giả để nâng cao chất lượng và giá trị của những bài viết tiếp theo.

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian để đọc bài viết này và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đóng góp của quý vị trong tương lai.

Trân trọng,

Tieusunguoinoitieng.vn

0/5 (0 Reviews)

bài cùng chuyên mục

Bí danh “Anh Nhân” – con người đa tài và đầy tình yêu nước của Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi khám phá một hành trình đầy nhiệt huyết và khó khăn của một trong những nhân vật...

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng – Một chiến sĩ cộng sản kiên cường

Tôn Đức Thắng được biết đến như một nhân vật chính trị theo chủ nghĩa dân tộc và Cộng sản hàng đầu của Việt...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng – Cuộc đời và quá trình công tác

Võ Văn Thưởng, được bầu làm chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 02/-3/2023. Ông là một nhà lãnh...

Đồng chí Võ Chí Công – Người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Võ Chí Công là Chủ tịch nước Việt Nam từ 1987 đến 1992. Ông có bí danh Năm Công, là một cựu chính khách...

Nguyễn Văn Tố – Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

Nguyễn Văn Tố là một trong những nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam, người đã đóng góp rất nhiều cho sự...

Phan Văn Khải – Tiểu Sử Nguyên Thủ Tướng Chính Phủ

Phan Văn Khải là một chính trị gia Việt Nam, từng giữ chức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam từ năm 1997 đến năm...

bài viết mới nhất

Nhà tạo mẫu tóc Hứa Tùng Sơn: Một Hành Trình Sáng Tạo Trên Tóc Dài Hơn 20 Năm

Hứa Tùng Sơn, một cái tên đã không còn xa lạ trong ngành tóc Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, anh được...

Nhà tạo mẫu tóc Kevin Hiếu: Từ đam mê ấp ủ đến hành trình chinh phục đỉnh cao

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Quảng Bình đầy nắng gió, nhà tạo mẫu tóc Kevin Hiếu sớm bộc lộ niềm đam...

Diễn giả Áo Dài Võ Thị Mỹ Duyên là ai? – KOL trong giới diễn giả, từ bỏ thu nhập trăm triệu để đến...

Với vai trò là một trong những nữ diễn giả hot nhất hiện nay, luôn xuất hiện cùng tà Áo Dài truyền thống Việt...

Nhà tạo mẫu tóc Trần Văn Trường: Hành trình 15 năm “chạm tóc”

Trên mảnh đất Duy Xuyên - Quảng Nam, Trần Văn Trường nổi tiếng như một nghệ sĩ tạo mẫu tóc tài ba với hơn...

Nhà Tạo Mẫu Tóc Phạm Hoàn Anh: Nghệ Sĩ Của Sắc Đẹp

Nhà tạo mẫu tóc Phạm Hoàn Anh - cái tên không còn xa lạ trong ngành tóc Việt Nam. Anh được biết đến như...

Nhà Tạo Mẫu Tóc Hơn Zara: Gương Mặt Tiêu Biểu Của Ngành Tóc Việt Nam

Nghề tóc là một nghề đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và sáng tạo. Để trở thành một nhà tạo mẫu tóc giỏi,...