Google search engine

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc – Tiểu sử và quá trình công tác

Nguyễn Xuân Phúc, một chính trị gia nổi tiếng của Việt Nam, đang trải qua những biến động trong sự nghiệp. Với quá khứ từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam, ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, vào ngày 18 tháng 01 năm 2023, Quốc hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước và cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Nguyễn Xuân Phúc là ai?

Nguyễn Xuân Phúc, một chính trị gia Việt Nam, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại Quảng Nam. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam. Ông cũng đảm nhiệm ghế Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN nhiệm kỳ 2020.

Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước Việt Nam đương nhiệm, nắm giữ vị trí này từ năm 2021 - 2023
Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước Việt Nam đương nhiệm, nắm giữ vị trí này từ năm 2021 – 2023

Tuy nhiên, vào ngày 18 tháng 01 năm 2023, Quốc hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước và cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Trước đó, Trung ương Đảng cũng đã chấp thuận cho ông thôi giữ các chức vụ khác theo nguyện vọng cá nhân của ông vào ngày 17 tháng 1 năm 2023.

Thông tin nhanh về Nguyễn Xuân Phúc

 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Phúc
 • Ngày sinh: 20/7/1954
 • Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Ngày vào đảng: 12/05/1982
 • Ngày chính thức: 12/11/1983
 • Trình độ học vấn: 10/10
 • Chuyên môn: Cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
 • Ngoại ngữ: Anh văn (B), Nga văn (B)

Chức vụ:

 • Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII (đến tháng 1/2023)
 • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII (đến tháng 1/2023)
 • Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV, XV
 • Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đến tháng 1/2023).

Sự nghiệp và gia đình của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ông là con thứ sáu trong gia đình và được gọi theo tên miền Nam là Bảy. Cha ông là Nguyễn Văn Hiền, từng hoạt động cho chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước năm 1954. Mẹ và các anh chị của ông hoạt động bí mật cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong khi đó, một người chị của ông đã bị giết trong một trận đánh vào năm 1965 và mẹ ông cũng bị giết vào năm 1966.

Ông từng là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong thời gian từ 2016 đến 2021
Ông từng là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong thời gian từ 2016 đến 2021

Sau đó, ông được những người đồng chí của cha mẹ ông bí mật đưa ra Bắc học theo chế độ của học sinh miền Nam vào năm 1967. Sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, ông đã có một sự nghiệp thành công trong chính trị và giữ nhiều vị trí quan trọng như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam. Hiện tại, ông sống tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và cư trú ở Nhà công vụ số 11 Chùa Một Cột, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội khi làm việc tại thủ đô.

Hành trình học tập của Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu học phổ thông cơ sở ở quê nhà Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1966 đến 1968, ông đã được Đảng đưa ra miền Bắc để đào tạo tại Chiến khu cách mạng. Sau đó, ông theo học phổ thông và làm Bí thư Đoàn trường cấp III từ năm 1968 đến năm 1972 và tốt nghiệp giáo dục phổ thông với điểm số hoàn hảo 10/10 vào năm 1972.

Năm 2021, ông trở thành thủ tướng đầu tiên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước kể từ năm 1945 đến nay
Năm 2021, ông trở thành thủ tướng đầu tiên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước kể từ năm 1945 đến nay

Sau khi chuyển đến Hà Nội vào năm 1973, ông tiếp tục học tập tại Đại học Kinh tế Quốc dân và tham gia hoạt động trong phong trào Đoàn thanh niên. Ông cũng từng là Bí thư Chi đoàn. Năm 1978, ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và có chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn B, Nga văn B.

Vào những năm 1990, ông tiếp tục học tập ngành Quản lý hành chính Nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia và sau đó được cử đi học ngành Quản lý Kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore vào năm 1996.

Ngày 12 tháng 5 năm 1982, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và chính thức trở thành Đảng viên vào ngày 12 tháng 11 năm 1983.

Thành tựu trong sự nghiệp tại địa phương

Sự nghiệp địa phương của Nguyễn Xuân Phúc tại Quảng Nam – Đà Nẵng

Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1978, Nguyễn Xuân Phúc trở về quê nhà và được nhận vào làm việc tại tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Từ năm 1980 đến 1993, ông đã công tác với các chức vụ khác nhau như Cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh, Chuyên viên, Phó Văn phòng và Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Đảng ủy viên Đảng ủy khối Dân Chính Đảng Quảng Nam – Đà Nẵng khóa I, II và Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Quảng Nam – Đà Nẵng.

Trong thời gian làm Thủ tướng, ông đã đưa ra nhiều chính sách quan trọng như cải cách hành chính, phát triển kinh tế, đối ngoại và đối thoại với người dân
Trong thời gian làm Thủ tướng, ông đã đưa ra nhiều chính sách quan trọng như cải cách hành chính, phát triển kinh tế, đối ngoại và đối thoại với người dân

Năm 1993, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Du lịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Từ năm 1993 đến 1996, ông đã giữ các chức vụ khác nhau như Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Tỉnh ủy viên khóa XV và XVI của tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.

Nguyễn Xuân Phúc và sự nghiệp tại tỉnh Quảng Nam

Năm 1997, sau khi tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được chia tách, ông được phân công công tác tại Quảng Nam. Từ năm 1997 đến 2001, ông đã giữ nhiều chức vụ như Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, XVIII, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam kiêm Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam.

Năm 2001, ông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ông cũng kiêm nhiệm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. Trong thời gian này, ông đã lãnh đạo lĩnh vực hành pháp quê nhà Quảng Nam, thực thi pháp luật và phát triển tỉnh.

Từ năm 2004 đến 2006, ông tiếp tục giữ nhiều chức vụ như Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khoá XIX, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bí thư Ban Cán sự Đảng ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VII. Ông cũng là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VII.

Thành tựu trong sự nghiệp tại cấp Trung ương

Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ Việt Nam

Vào tháng 3 năm 2006, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, tương đương cấp Thứ trưởng bởi Thủ tướng Phan Văn Khải. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng vào năm 2006, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông là một trong những nhân vật quan trọng trong việc đẩy mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản
Ông là một trong những nhân vật quan trọng trong việc đẩy mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản

Sau đó, vào tháng 6 năm 2006, ông được điều động sang giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ. Vào tháng 8 năm 2007, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2011, ông đã công tác ở vị trí phụ tá Chính phủ Việt Nam.

Sự nghiệp của Nguyễn Xuân Phúc tại vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam

Sau khi được tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 1 năm 2011, Nguyễn Xuân Phúc đã được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, vị trí quan trọng lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Sau đó, ông đã được đề cử cho vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ.

Vào ngày 03 tháng 8 năm 2011, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, ông đã được Quốc hội phê chuẩn giữ vị trí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2016, ông đã giữ vai trò là Phó Thủ tướng thường trực và xử lý trực tiếp các nhiệm vụ, trọng trách của Chính phủ Việt Nam cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng khác.

Trong suốt thời gian này, ông đã chuyển giao vị trí với nhiều Phó Thủ tướng khác nhau như Hoàng Trung Hải (2011 – 2016), Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Văn Ninh (2011 – 2016), Phạm Bình Minh (từ 2013), Vương Đình Huệ (2016 – 2020), Vũ Đức Đam (từ 2013), và Trịnh Đình Dũng (từ 2016).

Nguyễn Xuân Phúc và hoạt động đại biểu Quốc hội

Hoạt động Đại biểu Quốc hội của Nguyễn Xuân Phúc tại tỉnh Quảng Nam

Vào năm 2001, Nguyễn Xuân Phúc đã được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và Ủy viên Ủy ban Kinh tế – Ngân sách của Quốc hội khóa XI. Từ thời điểm này cho đến nay, ông đã tiếp tục là Đại biểu Quốc hội.

Gia đình của ông gồm vợ là bà Trần Thị Nguyệt Thu, hai con gái và một con trai
Gia đình của ông gồm vợ là bà Trần Thị Nguyệt Thu, hai con gái và một con trai

Trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2006, ông đã tiếp tục là Đại biểu Quốc hội và là Ủy viên Ủy ban Kinh tế – Ngân sách Quốc hội khóa XI.

Sau đó, vào ngày 22 tháng 5 năm 2011, ông đã trúng cử Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII nhiệm kì 2011 – 2016 tại đơn vị bầu cử số 02 tỉnh Quảng Nam. Đơn vị này bao gồm các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức và thành phố Hội An. Ông đã đạt tỉ lệ 94,59% số phiếu hợp lệ trong cuộc bầu cử này.

Hoạt động Đại biểu Quốc hội của Nguyễn Xuân Phúc tại thành phố Hải Phòng

Vào ngày 22 tháng 5 năm 2016, Nguyễn Xuân Phúc đã trúng cử Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016 – 2021 tại đơn vị bầu cử số 03 của thành phố Hải Phòng. Đơn vị này bao gồm các quận Kiến An, Đồ Sơn, huyện An Lão, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo.

Trong cuộc bầu cử này, ông đã đạt tỉ lệ 99,48% phiếu bầu tán thành. Từ đó, ông đã trở thành một trong những Đại biểu Quốc hội đại diện cho thành phố Hải Phòng trong khóa XIV.

Hoạt động Đại biểu Quốc hội của Nguyễn Xuân Phúc tại thành phố Hồ Chí Minh

Vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, Nguyễn Xuân Phúc đã trúng cử Đại biểu Quốc hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã được bầu tại đơn vị bầu cử số 10, gồm huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn.

Tuy nhiên, vào chiều ngày 18 tháng 1 năm 2023, Quốc hội đã quyết định cho thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XV (thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh) của ông Nguyễn Xuân Phúc.

Nhiệm kỳ Thủ tướng Chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc (2016-2021)

Năm 2015, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Nguyễn Xuân Phúc được đề cử là một trong các ứng viên cho chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, thay thế cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Với số phiếu tán thành là 446 phiếu, chiếm 90% đại biểu, ông đã trúng cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ vào ngày 07 tháng 4 năm 2016.

Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã phải đối mặt với nhiều thách thức lớn của đất nước, bao gồm sự biến động của kinh tế-xã hội, thiên tai, dịch bệnh và khó khăn chung của cả nước. Tuy nhiên, ông đã lãnh đạo Chính phủ Việt Nam để giải quyết những vấn đề này.

Trong khi làm Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có ba trợ lý là Đỗ Ngọc Huỳnh, Bùi Huy Hùng và Cao Xuân Thành. Ngoài ra, ông còn có hai Thư ký Thủ tướng là Cấn Đình Tài và Nguyễn Hoàng Anh. Vào cuối năm 2008, ông đã bổ nhiệm thêm Nguyễn Duy Hưng làm Trợ lý.

Đến ngày 13 tháng 6 năm 2016, ông đã thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và kế nhiệm ông là Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Đến cuối nhiệm kỳ, đầu năm 2021, ông đã phối hợp cộng tác với các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng và Vũ Đức Đam để chỉ huy hành pháp Nhà nước.

Trờ thành chủ tịch nước (2021 – 2023)

Nguyễn Xuân Phúc trở thành Chủ tịch nước Việt Nam vào ngày 5/4/2021 sau khi được bầu với số phiếu tuyệt đối 468/468 đại biểu. Ông đã trở thành thủ tướng đầu tiên được bầu giữ chức vụ này kể từ năm 1945 đến nay. Nhiệm kỳ của ông là từ 2021-2026.

Trong cuộc đối phó với đại dịch COVID-19, ông đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, kiều bào ta ở nước ngoài tham gia đóng góp ủng hộ để toàn dân, toàn quân ta sớm chiến thắng dịch bệnh.

Nguyễn Xuân Phúc trở thành Chủ tịch nước Việt Nam vào ngày 5/4/2021 sau khi được bầu với số phiếu tuyệt đối 468/468 đại biểu
Nguyễn Xuân Phúc trở thành Chủ tịch nước Việt Nam vào ngày 5/4/2021 sau khi được bầu với số phiếu tuyệt đối 468/468 đại biểu

Với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông đã yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc việc chậm giãn cách mật độ dân cư khi đường phố còn đông và chỉ đạo Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng khu phố phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền về việc để dân thiếu ăn, đói cơm lạt muối, cùng cực xảy ra ở địa phương mình.

Trong buổi làm việc tại TP. HCM vào ngày 11/10/2021, ông đã chỉ đạo các địa phương không được ngăn sông cấm chợ, cản trở các hoạt động, cản trở sự lưu thông hàng hóa dịch vụ và dịch chuyển lao động và cũng nhắc lại chuyện pháo đài để mọi tỉnh, huyện, xã, mọi cơ sở hiểu chuyện này, không để tình trạng ngăn sông cấm chợ xảy ra.

Cuộc sống đời tư của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Xuân Phúc là chồng của bà Trần Thị Nguyệt Thu và có hai con. Con gái của ông là Nguyễn Thị Xuân Trang, là doanh nhân và cổ đông lớn của trường quốc tế Gateway. Con trai của ông là Nguyễn Xuân Hiếu, đang là Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ngoài ra, ông còn có anh trai là Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông còn có chị gái tên Nguyễn Thị Thuyền và một chị gái khác đã đi du kích và bị lính Mỹ bắn chết.

Xem thêm tại: Wikipedia

Tóm tắt quá trình công tác của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

 • 1966 – 1968: Lên Chiến khu cách mạng, được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo.
 • 1968 – 1972: Học phổ thông; Bí thư Đoàn trường cấp III.
 • 1973 – 1978: Sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Bí thư Chi đoàn.
 • 1978 – 1979: Cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.
 • 1979 – 1993: Chuyên viên; Phó Văn phòng; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy cơ quan; Đảng ủy viên Đảng ủy khối dân chính đảng Quảng Nam – Đà Nẵng khoá I và khoá II. Học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính quốc gia.
 • 1993 – 1996: Giám đốc Sở Du lịch, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu du lịch Furama Đà Nẵng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng; Tỉnh ủy viên Tỉnh uỷ Quảng Nam – Đà Nẵng khoá XV và khoá XVI. Học lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; học quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore.
 • 1997 – 2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khoá XVII và khoá XVIII; Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VI; kiêm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam.
 • 2001 – 2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khoá XVIII; Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam khoá VI; Đại biểu Quốc hội khoá XI; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế – Ngân sách Quốc hội khoá XI. Kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.
 • 2004 – 2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khoá XIX; Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam khoá VII; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VII; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế-Ngân sách Quốc hội khoá XI.
 • 3/2006 – 5/2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
 • 6/2006 – 8/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X; Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ủy ban Kinh tế – Ngân sách Quốc hội khoá XI.
 • 8/2007 – 01/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X; Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương; Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.
 • 01/2011 – 7/2011: Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
 • 8/2011 – 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI, XII; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.
 • 4/2016 – 4/2021: Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • 01/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại hội nghị lần thứ nhất BCHTW, được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.
 • 04/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • 6/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.
 • 7/2021: Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, đồng chí được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
 • 17/01/2023: Tại cuộc bọp bất thường, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đồng ý cho đồng chí thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tham khảo tại: tulieuvankien.dangcongsan

Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin về Nguyễn Xuân Phúc và gia đình của ông đã giúp bạn hiểu hơn về nguyên Chủ tịch nước Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến đóng góp nào để cải thiện nội dung, xin hãy để lại trong phần bình luận. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết trên Tieusunguoinoitieng.vn!

Trân trọng,

Tieusunguoinoitieng.vn

bài cùng chuyên mục

Đặng Thị Ngọc Thịnh – Tiểu Sử Và Cuộc Đời Của Nguyên Phó Chủ Tịch Nước Việt Nam

Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - là một trong những nữ...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng – Cuộc đời và quá trình công tác

Võ Văn Thưởng, được bầu làm chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 02/-3/2023. Ông là một nhà lãnh...

Võ Thị Ánh Xuân – Phó Chủ Tịch Nước Việt Nam Trẻ Nhất Lịch Sử

Võ Thị Ánh Xuân là một nữ chính trị gia Việt Nam hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội...

Trần Đức Lương – Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên chủ tịch nước Việt Nam

Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam, là một trong những chính khách quan trọng của đất nước. Sinh ra tại Quảng...

Nguyễn Văn Tố – Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

Nguyễn Văn Tố là một trong những nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam, người đã đóng góp rất nhiều cho sự...

Cố chủ tịch nước Lê Đức Anh – Một cuộc đời dành cho sự nghiệp cách mạng và nghiên cứu quân sự

Lê Đức Anh là một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng của Việt Nam. Ông đã có một sự nghiệp dài trong...

bài viết mới nhất

Hà Thị Hoà Bình (Gấu) Là Ai? – Tiểu Sử Cuộc Đời và Sự Nghiệp Đa Phong Cách

Hà Thị Hoà Bình, người mẫu xuất sắc và người đẹp nổi bật, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đại diện cho đội...

Trần Nhật Mai Là Ai? – Gương Mặt Xinh Đẹp Nổi Bật từ Xứ Nghệ, Sự Nghiệp Triển Vọng

Trần Nhật Mai là một người mẫu ảnh tự do sở hữu nét đẹp ngọt ngào và đáng yêu. Với sắc vóc nổi bật,...

Lưu Thu Lệ Là Ai? – Hành Trình Đam Mê Người Mẫu và Khám Phá Việt Nam

Lưu Thu Lệ, một người mẫu tự do, chia sẻ mong muốn truyền tải vẻ đẹp của Việt Nam qua những thước hình và...

Ca Sĩ Mai Xuân Thy Là Ai? – Tiểu Sử Cuộc Đời và Đam Mê Nghệ Thuật Đáng Ngưỡng Mộ

Ca sĩ Mai Xuân Thy có nguồn gốc từ một gia đình truyền thống về cải lương ở miền Tây. Với gương mặt xinh...

Ca Sĩ Đỗ Tố Hoa Là Ai? – Hành Trình Đỉnh Cao và Những Kỷ Niệm Đáng Nhớ

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa, không chỉ trẻ về tuổi thọ mà còn trẻ về tuổi nghề trong ngành âm nhạc Việt Nam. Vượt...

Lê Thị Thùy Trâm Là Ai? – Sự Nghiệp Đa Phong Cách của Người Mẫu, Quảng Cáo và KOL

Lê Thị Thùy Trâm không chỉ đẹp mà còn năng động và sở hữu nhiều tài năng. Cô nàng nổi tiếng trong cộng đồng...