Google search engine

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng: Một cuộc đời dành cho Đảng và Tổ quốc

Hãy cùng tìm hiểu về đồng chí Nguyễn Phú Trọng – một trong những nhân vật đáng chú ý nhất của chính trường Việt Nam. Sinh ra vào ngày 14-04-1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng là người Kinh. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 19-12-1967 và chính thức trở thành đảng viên vào ngày 19-12-1968. Với trình độ học vấn cử nhân Ngữ văn và học hàm tiến sĩ Chính trị học, ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ngoài Tiếng Nga D và Tiếng Anh B, ông còn sở hữu nhiều ngoại ngữ khác.

Là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, ông đã đưa đất nước Việt Nam phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, ông đã đưa đất nước Việt Nam phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông là uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị trong thời gian dài, bắt đầu từ khoá VII đến khoá XIII. Ông đã được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong các khoá XI, XII, XIII và từng đại diện cho nhân dân làm Đại biểu Quốc hội trong các khoá XI đến khoá XV.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là ai?

Nguyễn Phú Trọng, sinh vào ngày 14-04-1944, là người Kinh gốc, quê hương tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 19-12-1967, chính thức trở thành đảng viên vào ngày 19-12-1968.

Trình độ học vấn của ông là cử nhân Ngữ văn, học hàm và học vị lần lượt là giáo sư và tiến sĩ Chính trị học, với trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác cách mạng, ông luôn đồng hành và lắng nghe những tiếng nói của nhân dân, đưa ra các chính sách phù hợp với tình hình thực tế của đất nước.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác cách mạng, ông luôn đồng hành và lắng nghe những tiếng nói của nhân dân, đưa ra các chính sách phù hợp với tình hình thực tế của đất nước.

Ngoại ngữ của ông bao gồm Tiếng Nga D và Tiếng Anh B.

Ông là uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong khoảng thời gian từ khoá VII đến khoá XIII, và cũng là uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khoá XIII.

Ông được bầu là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong các khoá XI, XII, XIII, và từng là Đại biểu Quốc hội trong các khoá XI đến khoá XV.

Thông tin nhanh, tiểu sử Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

 • Họ và tên: Nguyễn Phú Trọng
 • Ngày sinh: 14-04-1944
 • Dân tộc: Kinh
 • Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
 • Ngày vào Đảng: 19-12-1967; Ngày chính thức: 19-12-1968
 • Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Ngữ văn
 • Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học
 • Lý luận chính trị: Cao cấp
 • Ngoại ngữ: Tiếng Nga D, Tiếng Anh B
 • Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII
 • Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X, XI, XII, XIII
 • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII
 • Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII, XIV, XV.

Thông tin nhanh, quá trình công tác Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Tính tận tâm, đạo đức trong công việc của ông được đánh giá rất cao. Ông luôn là người dẫn đầu và làm gương cho các cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng đất nước.
Tính tận tâm, đạo đức trong công việc của ông được đánh giá rất cao. Ông luôn là người dẫn đầu và làm gương cho các cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng đất nước.

1957 – 1963: Học trường Phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội.

1963 – 1967: Sinh viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

12/1967 – 7/1968: Cán bộ Phòng Tư liệu Tạp chí học tập (nay là Tạp chí Cộng sản).

7/1968 – 8/1973: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản. Đi thực tập ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (1971). Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tạp chí Cộng sản (1969 – 1973).

8/1973 – 4/1976: Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế – Chính trị tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Chi Uỷ viên.

5/1976 – 8/1980: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ.

9/1980 – 8/1981: Học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc

9/1981 – 7/1983: Thực tập sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Khoa Xây dựng Đảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô.

8/1983 – 2/1989: Phó ban Xây dựng Đảng (10/1983), Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản (9/1987); Phó Bí thư Đảng uỷ (7/1985 – 12/1988) rồi Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tạp chí Cộng sản (12/1988 – 12/1991).

Với tư cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đã đưa ra các quyết định quan trọng và phù hợp với tình hình, giúp đất nước phát triển bền vững và đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân.
Với tư cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đã đưa ra các quyết định quan trọng và phù hợp với tình hình, giúp đất nước phát triển bền vững và đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân.

3/1989 – 4/1990: Uỷ viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản.

5/1990 – 7/1991: Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

8/1991 – 8/1996: Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

01/1994 – 01/2021: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII.

8/1996 – 02/1998: Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, kiêm Trưởng Ban cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.

12/1997 – 01/2021: Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá VIII, IX, X, XI, XII, XIII.

02/1998 – 01/2000: Phụ trách công tác tư tưởng – văn hoá và khoa giáo của Đảng.

8/1999 – 4/2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

3/1998 – 8/2006: Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (3/1998 – 11/2001); Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (11/2001 – 8/2006).

Ông là một nhà lãnh đạo tài ba, được đông đảo nhân dân Việt Nam và quốc tế tôn trọng và ngưỡng mộ vì sự nghiệp cách mạng của ông.
Ông là một nhà lãnh đạo tài ba, được đông đảo nhân dân Việt Nam và quốc tế tôn trọng và ngưỡng mộ vì sự nghiệp cách mạng của ông.

01/2000 – 6/2006: Bí thư Thành uỷ Hà Nội các khoá XII, XIII, XIV.

5/2002 – 06/2021: Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII, XIV.

6/2006 – 7/2011: Chủ tịch Quốc hội khoá XI, XII, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

01/2011 đến nay: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII, XIII, Bí thư Quân uỷ Trung ương.

02/2013 – đến nay: Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

08/2016 – đến nay: Tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương.

10/2018: Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

04/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa IV, được Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

06/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV. (theo nguồn: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/chu-tich-quoc-hoi/dong-chi-nguyen-phu-trong-67)

Một cuộc đời cống hiến cho Đảng và Tổ quốc – Cảm ơn độc giả đã đọc về Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Chúng ta không thể phủ nhận sự quan trọng của một người lãnh đạo trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Đó chính là lý do tại sao chúng ta cảm ơn độc giả đã đón đọc bài viết tiểu sử về Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – một trong những lãnh đạo quan trọng và nổi bật nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và cả nước Việt Nam.

Ông sinh ra tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vào ngày 14-04-1944 và đã dành cả cuộc đời của mình để phục vụ Đảng và Tổ quốc. Với nhiều đóng góp cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước, ông đã được trao nhiều danh hiệu và vị trí quan trọng như Chủ tịch Quốc hội. Hiện nay, ông là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và vẫn đang nắm giữ vị trí này.

Với sự nghiệp của mình, ông đã có nhiều đóng góp to lớn cho Đảng và Tổ quốc, để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử của đất nước Việt Nam.
Với sự nghiệp của mình, ông đã có nhiều đóng góp to lớn cho Đảng và Tổ quốc, để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử của đất nước Việt Nam.

Với tài năng và sự kiên trì của mình, ông đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của đất nước và sự lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với triết lý “để giải quyết các vấn đề cần phải nắm vững, nếu không nắm vững thì sẽ gặp rắc rối”, ông đã luôn thể hiện bản lĩnh và tình yêu quê hương trong suốt cuộc đời của mình.

Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn độc giả đã đón đọc bài viết về Đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Nếu còn thiếu sót hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi mong nhận được góp ý của quý độc giả để hoàn thiện hơn.

Trân trọng,

Tieusunguoinoitieng.vn

0/5 (0 Reviews)

bài cùng chuyên mục

Bí danh “Anh Nhân” – con người đa tài và đầy tình yêu nước của Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi khám phá một hành trình đầy nhiệt huyết và khó khăn của một trong những nhân vật...

Phạm Hùng – Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng

Phạm Hùng, hay còn được biết đến với bí danh Hai Hùng, là một chính khách nổi tiếng của Việt Nam. Sinh ngày 11/6/1912...

Nguyễn Thị Kim Ngân – Sự nghiệp và những vị trí quan trọng trong Đảng và Nhà nước

Hãy cùng tìm hiểu về đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - một trong những đồng chí nữ ưu tú của Đảng và Nhà...

Tiểu sử Đồng chí Vương Đình Huệ – Người đứng đầu Quốc hội Việt Nam

Đồng chí Vương Đình Huệ là một nhân vật có ảnh hưởng quan trọng trong đời sống chính trị của Việt Nam. Sinh vào...

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng – Một chiến sĩ cộng sản kiên cường

Tôn Đức Thắng được biết đến như một nhân vật chính trị theo chủ nghĩa dân tộc và Cộng sản hàng đầu của Việt...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng – Cuộc đời và quá trình công tác

Võ Văn Thưởng, được bầu làm chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 02/-3/2023. Ông là một nhà lãnh...

bài viết mới nhất

Nhà tạo mẫu tóc Hứa Tùng Sơn: Một Hành Trình Sáng Tạo Trên Tóc Dài Hơn 20 Năm

Hứa Tùng Sơn, một cái tên đã không còn xa lạ trong ngành tóc Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, anh được...

Nhà tạo mẫu tóc Kevin Hiếu: Từ đam mê ấp ủ đến hành trình chinh phục đỉnh cao

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Quảng Bình đầy nắng gió, nhà tạo mẫu tóc Kevin Hiếu sớm bộc lộ niềm đam...

Diễn giả Áo Dài Võ Thị Mỹ Duyên là ai? – KOL trong giới diễn giả, từ bỏ thu nhập trăm triệu để đến...

Với vai trò là một trong những nữ diễn giả hot nhất hiện nay, luôn xuất hiện cùng tà Áo Dài truyền thống Việt...

Nhà tạo mẫu tóc Trần Văn Trường: Hành trình 15 năm “chạm tóc”

Trên mảnh đất Duy Xuyên - Quảng Nam, Trần Văn Trường nổi tiếng như một nghệ sĩ tạo mẫu tóc tài ba với hơn...

Nhà Tạo Mẫu Tóc Phạm Hoàn Anh: Nghệ Sĩ Của Sắc Đẹp

Nhà tạo mẫu tóc Phạm Hoàn Anh - cái tên không còn xa lạ trong ngành tóc Việt Nam. Anh được biết đến như...

Nhà Tạo Mẫu Tóc Hơn Zara: Gương Mặt Tiêu Biểu Của Ngành Tóc Việt Nam

Nghề tóc là một nghề đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và sáng tạo. Để trở thành một nhà tạo mẫu tóc giỏi,...