Google search engine

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng: Một cuộc đời dành cho Đảng và Tổ quốc

Hãy cùng tìm hiểu về đồng chí Nguyễn Phú Trọng – một trong những nhân vật đáng chú ý nhất của chính trường Việt Nam. Sinh ra vào ngày 14-04-1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng là người Kinh. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 19-12-1967 và chính thức trở thành đảng viên vào ngày 19-12-1968. Với trình độ học vấn cử nhân Ngữ văn và học hàm tiến sĩ Chính trị học, ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ngoài Tiếng Nga D và Tiếng Anh B, ông còn sở hữu nhiều ngoại ngữ khác.

Là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, ông đã đưa đất nước Việt Nam phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, ông đã đưa đất nước Việt Nam phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông là uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị trong thời gian dài, bắt đầu từ khoá VII đến khoá XIII. Ông đã được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong các khoá XI, XII, XIII và từng đại diện cho nhân dân làm Đại biểu Quốc hội trong các khoá XI đến khoá XV.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là ai?

Nguyễn Phú Trọng, sinh vào ngày 14-04-1944, là người Kinh gốc, quê hương tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 19-12-1967, chính thức trở thành đảng viên vào ngày 19-12-1968.

Trình độ học vấn của ông là cử nhân Ngữ văn, học hàm và học vị lần lượt là giáo sư và tiến sĩ Chính trị học, với trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác cách mạng, ông luôn đồng hành và lắng nghe những tiếng nói của nhân dân, đưa ra các chính sách phù hợp với tình hình thực tế của đất nước.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác cách mạng, ông luôn đồng hành và lắng nghe những tiếng nói của nhân dân, đưa ra các chính sách phù hợp với tình hình thực tế của đất nước.

Ngoại ngữ của ông bao gồm Tiếng Nga D và Tiếng Anh B.

Ông là uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong khoảng thời gian từ khoá VII đến khoá XIII, và cũng là uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khoá XIII.

Ông được bầu là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong các khoá XI, XII, XIII, và từng là Đại biểu Quốc hội trong các khoá XI đến khoá XV.

Thông tin nhanh, tiểu sử Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

 • Họ và tên: Nguyễn Phú Trọng
 • Ngày sinh: 14-04-1944
 • Dân tộc: Kinh
 • Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
 • Ngày vào Đảng: 19-12-1967; Ngày chính thức: 19-12-1968
 • Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Ngữ văn
 • Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học
 • Lý luận chính trị: Cao cấp
 • Ngoại ngữ: Tiếng Nga D, Tiếng Anh B
 • Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII
 • Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X, XI, XII, XIII
 • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII
 • Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII, XIV, XV.

Thông tin nhanh, quá trình công tác Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Tính tận tâm, đạo đức trong công việc của ông được đánh giá rất cao. Ông luôn là người dẫn đầu và làm gương cho các cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng đất nước.
Tính tận tâm, đạo đức trong công việc của ông được đánh giá rất cao. Ông luôn là người dẫn đầu và làm gương cho các cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng đất nước.

1957 – 1963: Học trường Phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội.

1963 – 1967: Sinh viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

12/1967 – 7/1968: Cán bộ Phòng Tư liệu Tạp chí học tập (nay là Tạp chí Cộng sản).

7/1968 – 8/1973: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản. Đi thực tập ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (1971). Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tạp chí Cộng sản (1969 – 1973).

8/1973 – 4/1976: Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế – Chính trị tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Chi Uỷ viên.

5/1976 – 8/1980: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ.

9/1980 – 8/1981: Học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc

9/1981 – 7/1983: Thực tập sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Khoa Xây dựng Đảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô.

8/1983 – 2/1989: Phó ban Xây dựng Đảng (10/1983), Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản (9/1987); Phó Bí thư Đảng uỷ (7/1985 – 12/1988) rồi Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tạp chí Cộng sản (12/1988 – 12/1991).

Với tư cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đã đưa ra các quyết định quan trọng và phù hợp với tình hình, giúp đất nước phát triển bền vững và đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân.
Với tư cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đã đưa ra các quyết định quan trọng và phù hợp với tình hình, giúp đất nước phát triển bền vững và đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân.

3/1989 – 4/1990: Uỷ viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản.

5/1990 – 7/1991: Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

8/1991 – 8/1996: Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

01/1994 – 01/2021: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII.

8/1996 – 02/1998: Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, kiêm Trưởng Ban cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.

12/1997 – 01/2021: Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá VIII, IX, X, XI, XII, XIII.

02/1998 – 01/2000: Phụ trách công tác tư tưởng – văn hoá và khoa giáo của Đảng.

8/1999 – 4/2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

3/1998 – 8/2006: Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (3/1998 – 11/2001); Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (11/2001 – 8/2006).

Ông là một nhà lãnh đạo tài ba, được đông đảo nhân dân Việt Nam và quốc tế tôn trọng và ngưỡng mộ vì sự nghiệp cách mạng của ông.
Ông là một nhà lãnh đạo tài ba, được đông đảo nhân dân Việt Nam và quốc tế tôn trọng và ngưỡng mộ vì sự nghiệp cách mạng của ông.

01/2000 – 6/2006: Bí thư Thành uỷ Hà Nội các khoá XII, XIII, XIV.

5/2002 – 06/2021: Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII, XIV.

6/2006 – 7/2011: Chủ tịch Quốc hội khoá XI, XII, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

01/2011 đến nay: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII, XIII, Bí thư Quân uỷ Trung ương.

02/2013 – đến nay: Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

08/2016 – đến nay: Tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương.

10/2018: Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

04/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa IV, được Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

06/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV. (theo nguồn: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/chu-tich-quoc-hoi/dong-chi-nguyen-phu-trong-67)

Một cuộc đời cống hiến cho Đảng và Tổ quốc – Cảm ơn độc giả đã đọc về Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Chúng ta không thể phủ nhận sự quan trọng của một người lãnh đạo trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Đó chính là lý do tại sao chúng ta cảm ơn độc giả đã đón đọc bài viết tiểu sử về Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – một trong những lãnh đạo quan trọng và nổi bật nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và cả nước Việt Nam.

Ông sinh ra tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vào ngày 14-04-1944 và đã dành cả cuộc đời của mình để phục vụ Đảng và Tổ quốc. Với nhiều đóng góp cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước, ông đã được trao nhiều danh hiệu và vị trí quan trọng như Chủ tịch Quốc hội. Hiện nay, ông là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và vẫn đang nắm giữ vị trí này.

Với sự nghiệp của mình, ông đã có nhiều đóng góp to lớn cho Đảng và Tổ quốc, để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử của đất nước Việt Nam.
Với sự nghiệp của mình, ông đã có nhiều đóng góp to lớn cho Đảng và Tổ quốc, để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử của đất nước Việt Nam.

Với tài năng và sự kiên trì của mình, ông đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của đất nước và sự lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với triết lý “để giải quyết các vấn đề cần phải nắm vững, nếu không nắm vững thì sẽ gặp rắc rối”, ông đã luôn thể hiện bản lĩnh và tình yêu quê hương trong suốt cuộc đời của mình.

Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn độc giả đã đón đọc bài viết về Đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Nếu còn thiếu sót hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi mong nhận được góp ý của quý độc giả để hoàn thiện hơn.

Trân trọng,

Tieusunguoinoitieng.vn

bài cùng chuyên mục

Đặng Thị Ngọc Thịnh – Tiểu Sử Và Cuộc Đời Của Nguyên Phó Chủ Tịch Nước Việt Nam

Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - là một trong những nữ...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng – Cuộc đời và quá trình công tác

Võ Văn Thưởng, được bầu làm chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 02/-3/2023. Ông là một nhà lãnh...

Võ Thị Ánh Xuân – Phó Chủ Tịch Nước Việt Nam Trẻ Nhất Lịch Sử

Võ Thị Ánh Xuân là một nữ chính trị gia Việt Nam hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội...

Trần Đức Lương – Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên chủ tịch nước Việt Nam

Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam, là một trong những chính khách quan trọng của đất nước. Sinh ra tại Quảng...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc – Tiểu sử và quá trình công tác

Nguyễn Xuân Phúc, một chính trị gia nổi tiếng của Việt Nam, đang trải qua những biến động trong sự nghiệp. Với quá khứ...

Nguyễn Văn Tố – Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

Nguyễn Văn Tố là một trong những nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam, người đã đóng góp rất nhiều cho sự...

bài viết mới nhất

Ca sĩ Tường Duy – Ngôi Sao Trẻ Nổi Bật và Cuộc Điện Biên Sự Nghiệp Âm Nhạc

Hãy cùng tìm hiểu về hành trình sự nghiệp đầy cảm xúc và thành công của Ca sĩ Tường Duy qua bài viết này....

Nguyễn Quỳnh Trang Là Ai? – Nét Đẹp và Hành Trình Sự Nổi Tiếng Trên Đường Đời

Nguyễn Quỳnh Trang đã bất ngờ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt. Với danh tiếng là một TikToker nổi...

Nguyễn Thị Ngần Là Ai? – Hành Trình Đầy Nổi Bật trong Cuộc Đời và Sự Nghiệp

Nguyễn Thị Ngần một cái tên đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua cuộc thi Hoa Khôi Hà Nội năm 2023. Bài...

Hà Thị Hoà Bình (Gấu) Là Ai? – Tiểu Sử Cuộc Đời và Sự Nghiệp Đa Phong Cách

Hà Thị Hoà Bình, người mẫu xuất sắc và người đẹp nổi bật, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đại diện cho đội...

Trần Nhật Mai Là Ai? – Gương Mặt Xinh Đẹp Nổi Bật từ Xứ Nghệ, Sự Nghiệp Triển Vọng

Trần Nhật Mai là một người mẫu ảnh tự do sở hữu nét đẹp ngọt ngào và đáng yêu. Với sắc vóc nổi bật,...

Lưu Thu Lệ Là Ai? – Hành Trình Đam Mê Người Mẫu và Khám Phá Việt Nam

Lưu Thu Lệ, một người mẫu tự do, chia sẻ mong muốn truyền tải vẻ đẹp của Việt Nam qua những thước hình và...