Google search engine

Tiểu sử Đồng chí Vương Đình Huệ – Người đứng đầu Quốc hội Việt Nam

Đồng chí Vương Đình Huệ là một nhân vật có ảnh hưởng quan trọng trong đời sống chính trị của Việt Nam. Sinh vào ngày 15-03-1957 tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, ông là một người Kinh. Vào năm 1984, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam và đạt được vị trí ủy viên chính thức vào năm 1985.

Đồng chí Vương Đình Huệ là một nhà lãnh đạo tài năng, có nhiều kinh nghiệm và thành tích trong công tác chính trị, kinh tế và xã hội của Việt Nam.
Đồng chí Vương Đình Huệ là một nhà lãnh đạo tài năng, có nhiều kinh nghiệm và thành tích trong công tác chính trị, kinh tế và xã hội của Việt Nam.

Ngoài trình độ tiến sĩ kinh tế và học hàm giáo sư, ông còn có lý luận chính trị cao cấp, và thông thạo ba ngôn ngữ là tiếng Anh cấp C, tiếng Nga cấp C và tiếng Tiệp Độ cấp D. Ông đã trở thành ủy viên Trung ương Đảng trong nhiều khóa và ủy viên Bộ Chính trị trong khóa XII và XIII. Ông cũng có kinh nghiệm đại diện cho quốc hội ở nhiều khóa và hiện đang là Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Vương Đình Huệ là ai?

Đồng chí Vương Đình Huệ, tên khai sinh là Vương Đình Huệ, sinh ngày 15-03-1957, thuộc dân tộc Kinh, quê quán tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông trở thành thành viên Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 09/3/1984 và trở thành ủy viên chính thức vào ngày 09/9/1985. Ông có chuyên môn nghiệp vụ là tiến sĩ kinh tế, học hàm giáo sư và học vị tiến sĩ kinh tế, cũng như lý luận chính trị cao cấp. Ông cũng thông thạo tiếng Anh cấp C, tiếng Nga cấp C và tiếng Tiệp Độ cấp D.

Ông là một trong những nhà kinh tế hàng đầu của đất nước, với kiến thức chuyên môn sâu rộng và tầm nhìn xa.
Ông là một trong những nhà kinh tế hàng đầu của đất nước, với kiến thức chuyên môn sâu rộng và tầm nhìn xa.

Ngoài ra, ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII và XIII, cũng như là ủy viên Bộ Chính trị khóa XII và XIII. Ông đã trở thành đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV và XV, và hiện đang giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông tin nhanh, tiểu sử Đồng chí Vương Đình Huệ

 • Họ và tên: Vương Đình Huệ
 • Ngày sinh: 15-03-1957
 • Dân tộc: Kinh
 • Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
 • Ngày vào Đảng: 09/3/1984; Ngày chính thức: 09/9/1985
 • Chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ kinh tế
 • Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế
 • Lý luận chính trị: Cao cấp
 • Ngoại ngữ: Anh C, Nga C, Tiệp D
 • Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII
 • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII.
 • Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV
 • Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông tin nhanh, quá trình công tác Đồng chí Vương Đình Huệ

Đồng chí Vương Đình Huệ có tư duy sáng tạo, khả năng quản lý và giải quyết vấn đề rất tốt, đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.
Đồng chí Vương Đình Huệ có tư duy sáng tạo, khả năng quản lý và giải quyết vấn đề rất tốt, đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

9/1979 – 1985: Giảng viên Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường.

1985 – 1986: Học viên khoa Châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

1986 – 1990: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Bratislara, Cộng hòa Slovakia; Đơn vị trưởng lưu học sinh; Trưởng thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislara.

1991 – 1992: Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

10/1992 – 5/1993: Phó trưởng Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

6/1993 – 2/1999: Quyền Trưởng khoa rồi Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

3/1999 – 6/2001: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

7/2001 – 7/2006: Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Đảng uỷ cơ quan Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương.

Ông là một người rất nghiêm túc, tận tâm với công việc và luôn cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ông là một người rất nghiêm túc, tận tâm với công việc và luôn cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

7/2006 – 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội Khoá XIII.

8/2011 – 12/2012: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

01/2013 – 01/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

01/2016 – 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

4/2016: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội tín nhiệm bầu, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

28/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội tín nhiệm bầu tái cử; Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

07/2016: Được Bộ Chính trị phân công kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Đồng chí Vương Đình Huệ có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và luôn lắng nghe ý kiến của những người xung quanh mình.
Đồng chí Vương Đình Huệ có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và luôn lắng nghe ý kiến của những người xung quanh mình.

07/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội tín nhiệm bầu tái cử; Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

02/2020: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

01/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

03/2021: Tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

7/2021: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, được Quốc hội bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. (theo nguồn: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/chu-tich-quoc-hoi/dong-chi-vuong-dinh-hue-3676)

Cảm ơn độc giả đã đón đọc bài viết về Đồng chí Vương Đình Huệ – một nhân vật có ảnh hưởng quan trọng trong đời sống chính trị của Việt Nam

Trước hết, xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc bài viết về tiểu sử Đồng chí Vương Đình Huệ – một nhân vật có ảnh hưởng quan trọng trong đời sống chính trị của Việt Nam.

Chúng ta không thể phủ nhận sự đóng góp và thành tựu của ông trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Từ khi gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1984, ông đã nỗ lực và đạt được vị trí ủy viên chính thức vào năm 1985. Với trình độ tiến sĩ kinh tế và học hàm giáo sư, ông đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước.

Với lòng yêu nước và tình cảm đối với nhân dân, Đồng chí Vương Đình Huệ đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Việt Nam.
Với lòng yêu nước và tình cảm đối với nhân dân, Đồng chí Vương Đình Huệ đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Việt Nam.

Ngoài ra, ông còn có lý luận chính trị cao cấp và thông thạo ba ngôn ngữ là tiếng Anh cấp C, tiếng Nga cấp C và tiếng Tiệp Độ cấp D. Những kỹ năng và trình độ này đã giúp cho ông trở thành một trong những nhân vật quan trọng trong đời sống chính trị của Việt Nam.

Với kinh nghiệm đại diện cho quốc hội ở nhiều khóa và hiện là Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của quốc gia. Vì vậy, chúng ta cần cảm ơn và tôn vinh những nỗ lực và thành tựu của Đồng chí Vương Đình Huệ.

Tuy nhiên, bài viết có thể không tránh khỏi những thiếu sót và sai sót. Vì vậy, xin độc giả thông cảm và góp ý để chúng tôi có thể cải thiện và hoàn thiện bài viết hơn nữa.

Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này và hy vọng rằng nó đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về Đồng chí Vương Đình Huệ – một nhân vật tài giỏi và có ảnh hưởng đến đất nước Việt Nam.

Trân trọng,

Tieusunguoinoitieng.vn

0/5 (0 Reviews)

bài cùng chuyên mục

Nguyễn Văn Tố – Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

Nguyễn Văn Tố là một trong những nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam, người đã đóng góp rất nhiều cho sự...

Tìm hiểu sự nghiệp của Đồng chí Đỗ Mười qua các vị trí lãnh đạo trong Đảng và Nhà nước

Hãy cùng khám phá cuộc đời của Đồng chí Đỗ Mười, tên khai sinh Nguyễn Duy Cống. Năm 1941, Đồng chí đã bị thực...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng – Cuộc đời và quá trình công tác

Võ Văn Thưởng, được bầu làm chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 02/-3/2023. Ông là một nhà lãnh...

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng: Một cuộc đời dành cho Đảng và Tổ quốc

Hãy cùng tìm hiểu về đồng chí Nguyễn Phú Trọng - một trong những nhân vật đáng chú ý nhất của chính trường Việt...

Cố chủ tịch nước Lê Đức Anh – Một cuộc đời dành cho sự nghiệp cách mạng và nghiên cứu quân sự

Lê Đức Anh là một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng của Việt Nam. Ông đã có một sự nghiệp dài trong...

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng – Một chiến sĩ cộng sản kiên cường

Tôn Đức Thắng được biết đến như một nhân vật chính trị theo chủ nghĩa dân tộc và Cộng sản hàng đầu của Việt...

bài viết mới nhất

Nhà tạo mẫu tóc Hứa Tùng Sơn: Một Hành Trình Sáng Tạo Trên Tóc Dài Hơn 20 Năm

Hứa Tùng Sơn, một cái tên đã không còn xa lạ trong ngành tóc Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, anh được...

Nhà tạo mẫu tóc Kevin Hiếu: Từ đam mê ấp ủ đến hành trình chinh phục đỉnh cao

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Quảng Bình đầy nắng gió, nhà tạo mẫu tóc Kevin Hiếu sớm bộc lộ niềm đam...

Diễn giả Áo Dài Võ Thị Mỹ Duyên là ai? – KOL trong giới diễn giả, từ bỏ thu nhập trăm triệu để đến...

Với vai trò là một trong những nữ diễn giả hot nhất hiện nay, luôn xuất hiện cùng tà Áo Dài truyền thống Việt...

Nhà tạo mẫu tóc Trần Văn Trường: Hành trình 15 năm “chạm tóc”

Trên mảnh đất Duy Xuyên - Quảng Nam, Trần Văn Trường nổi tiếng như một nghệ sĩ tạo mẫu tóc tài ba với hơn...

Nhà Tạo Mẫu Tóc Phạm Hoàn Anh: Nghệ Sĩ Của Sắc Đẹp

Nhà tạo mẫu tóc Phạm Hoàn Anh - cái tên không còn xa lạ trong ngành tóc Việt Nam. Anh được biết đến như...

Nhà Tạo Mẫu Tóc Hơn Zara: Gương Mặt Tiêu Biểu Của Ngành Tóc Việt Nam

Nghề tóc là một nghề đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và sáng tạo. Để trở thành một nhà tạo mẫu tóc giỏi,...