Google search engine

Tiểu sử Đồng chí Vương Đình Huệ – Người đứng đầu Quốc hội Việt Nam

Đồng chí Vương Đình Huệ là một nhân vật có ảnh hưởng quan trọng trong đời sống chính trị của Việt Nam. Sinh vào ngày 15-03-1957 tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, ông là một người Kinh. Vào năm 1984, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam và đạt được vị trí ủy viên chính thức vào năm 1985.

Đồng chí Vương Đình Huệ là một nhà lãnh đạo tài năng, có nhiều kinh nghiệm và thành tích trong công tác chính trị, kinh tế và xã hội của Việt Nam.
Đồng chí Vương Đình Huệ là một nhà lãnh đạo tài năng, có nhiều kinh nghiệm và thành tích trong công tác chính trị, kinh tế và xã hội của Việt Nam.

Ngoài trình độ tiến sĩ kinh tế và học hàm giáo sư, ông còn có lý luận chính trị cao cấp, và thông thạo ba ngôn ngữ là tiếng Anh cấp C, tiếng Nga cấp C và tiếng Tiệp Độ cấp D. Ông đã trở thành ủy viên Trung ương Đảng trong nhiều khóa và ủy viên Bộ Chính trị trong khóa XII và XIII. Ông cũng có kinh nghiệm đại diện cho quốc hội ở nhiều khóa và hiện đang là Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Vương Đình Huệ là ai?

Đồng chí Vương Đình Huệ, tên khai sinh là Vương Đình Huệ, sinh ngày 15-03-1957, thuộc dân tộc Kinh, quê quán tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông trở thành thành viên Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 09/3/1984 và trở thành ủy viên chính thức vào ngày 09/9/1985. Ông có chuyên môn nghiệp vụ là tiến sĩ kinh tế, học hàm giáo sư và học vị tiến sĩ kinh tế, cũng như lý luận chính trị cao cấp. Ông cũng thông thạo tiếng Anh cấp C, tiếng Nga cấp C và tiếng Tiệp Độ cấp D.

Ông là một trong những nhà kinh tế hàng đầu của đất nước, với kiến thức chuyên môn sâu rộng và tầm nhìn xa.
Ông là một trong những nhà kinh tế hàng đầu của đất nước, với kiến thức chuyên môn sâu rộng và tầm nhìn xa.

Ngoài ra, ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII và XIII, cũng như là ủy viên Bộ Chính trị khóa XII và XIII. Ông đã trở thành đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV và XV, và hiện đang giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông tin nhanh, tiểu sử Đồng chí Vương Đình Huệ

 • Họ và tên: Vương Đình Huệ
 • Ngày sinh: 15-03-1957
 • Dân tộc: Kinh
 • Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
 • Ngày vào Đảng: 09/3/1984; Ngày chính thức: 09/9/1985
 • Chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ kinh tế
 • Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế
 • Lý luận chính trị: Cao cấp
 • Ngoại ngữ: Anh C, Nga C, Tiệp D
 • Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII
 • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII.
 • Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV
 • Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông tin nhanh, quá trình công tác Đồng chí Vương Đình Huệ

Đồng chí Vương Đình Huệ có tư duy sáng tạo, khả năng quản lý và giải quyết vấn đề rất tốt, đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.
Đồng chí Vương Đình Huệ có tư duy sáng tạo, khả năng quản lý và giải quyết vấn đề rất tốt, đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

9/1979 – 1985: Giảng viên Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường.

1985 – 1986: Học viên khoa Châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

1986 – 1990: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Bratislara, Cộng hòa Slovakia; Đơn vị trưởng lưu học sinh; Trưởng thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislara.

1991 – 1992: Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

10/1992 – 5/1993: Phó trưởng Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

6/1993 – 2/1999: Quyền Trưởng khoa rồi Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

3/1999 – 6/2001: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

7/2001 – 7/2006: Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Đảng uỷ cơ quan Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương.

Ông là một người rất nghiêm túc, tận tâm với công việc và luôn cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ông là một người rất nghiêm túc, tận tâm với công việc và luôn cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

7/2006 – 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội Khoá XIII.

8/2011 – 12/2012: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

01/2013 – 01/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

01/2016 – 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

4/2016: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội tín nhiệm bầu, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

28/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội tín nhiệm bầu tái cử; Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

07/2016: Được Bộ Chính trị phân công kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Đồng chí Vương Đình Huệ có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và luôn lắng nghe ý kiến của những người xung quanh mình.
Đồng chí Vương Đình Huệ có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và luôn lắng nghe ý kiến của những người xung quanh mình.

07/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội tín nhiệm bầu tái cử; Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

02/2020: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

01/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

03/2021: Tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

7/2021: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, được Quốc hội bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. (theo nguồn: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/chu-tich-quoc-hoi/dong-chi-vuong-dinh-hue-3676)

Cảm ơn độc giả đã đón đọc bài viết về Đồng chí Vương Đình Huệ – một nhân vật có ảnh hưởng quan trọng trong đời sống chính trị của Việt Nam

Trước hết, xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc bài viết về tiểu sử Đồng chí Vương Đình Huệ – một nhân vật có ảnh hưởng quan trọng trong đời sống chính trị của Việt Nam.

Chúng ta không thể phủ nhận sự đóng góp và thành tựu của ông trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Từ khi gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1984, ông đã nỗ lực và đạt được vị trí ủy viên chính thức vào năm 1985. Với trình độ tiến sĩ kinh tế và học hàm giáo sư, ông đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước.

Với lòng yêu nước và tình cảm đối với nhân dân, Đồng chí Vương Đình Huệ đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Việt Nam.
Với lòng yêu nước và tình cảm đối với nhân dân, Đồng chí Vương Đình Huệ đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Việt Nam.

Ngoài ra, ông còn có lý luận chính trị cao cấp và thông thạo ba ngôn ngữ là tiếng Anh cấp C, tiếng Nga cấp C và tiếng Tiệp Độ cấp D. Những kỹ năng và trình độ này đã giúp cho ông trở thành một trong những nhân vật quan trọng trong đời sống chính trị của Việt Nam.

Với kinh nghiệm đại diện cho quốc hội ở nhiều khóa và hiện là Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của quốc gia. Vì vậy, chúng ta cần cảm ơn và tôn vinh những nỗ lực và thành tựu của Đồng chí Vương Đình Huệ.

Tuy nhiên, bài viết có thể không tránh khỏi những thiếu sót và sai sót. Vì vậy, xin độc giả thông cảm và góp ý để chúng tôi có thể cải thiện và hoàn thiện bài viết hơn nữa.

Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này và hy vọng rằng nó đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về Đồng chí Vương Đình Huệ – một nhân vật tài giỏi và có ảnh hưởng đến đất nước Việt Nam.

Trân trọng,

Tieusunguoinoitieng.vn

bài cùng chuyên mục

Đặng Thị Ngọc Thịnh – Tiểu Sử Và Cuộc Đời Của Nguyên Phó Chủ Tịch Nước Việt Nam

Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - là một trong những nữ...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng – Cuộc đời và quá trình công tác

Võ Văn Thưởng, được bầu làm chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 02/-3/2023. Ông là một nhà lãnh...

Võ Thị Ánh Xuân – Phó Chủ Tịch Nước Việt Nam Trẻ Nhất Lịch Sử

Võ Thị Ánh Xuân là một nữ chính trị gia Việt Nam hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội...

Trần Đức Lương – Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên chủ tịch nước Việt Nam

Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam, là một trong những chính khách quan trọng của đất nước. Sinh ra tại Quảng...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc – Tiểu sử và quá trình công tác

Nguyễn Xuân Phúc, một chính trị gia nổi tiếng của Việt Nam, đang trải qua những biến động trong sự nghiệp. Với quá khứ...

Nguyễn Văn Tố – Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

Nguyễn Văn Tố là một trong những nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam, người đã đóng góp rất nhiều cho sự...

bài viết mới nhất

Ca sĩ Tường Duy – Ngôi Sao Trẻ Nổi Bật và Cuộc Điện Biên Sự Nghiệp Âm Nhạc

Hãy cùng tìm hiểu về hành trình sự nghiệp đầy cảm xúc và thành công của Ca sĩ Tường Duy qua bài viết này....

Nguyễn Quỳnh Trang Là Ai? – Nét Đẹp và Hành Trình Sự Nổi Tiếng Trên Đường Đời

Nguyễn Quỳnh Trang đã bất ngờ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt. Với danh tiếng là một TikToker nổi...

Nguyễn Thị Ngần Là Ai? – Hành Trình Đầy Nổi Bật trong Cuộc Đời và Sự Nghiệp

Nguyễn Thị Ngần một cái tên đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua cuộc thi Hoa Khôi Hà Nội năm 2023. Bài...

Hà Thị Hoà Bình (Gấu) Là Ai? – Tiểu Sử Cuộc Đời và Sự Nghiệp Đa Phong Cách

Hà Thị Hoà Bình, người mẫu xuất sắc và người đẹp nổi bật, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đại diện cho đội...

Trần Nhật Mai Là Ai? – Gương Mặt Xinh Đẹp Nổi Bật từ Xứ Nghệ, Sự Nghiệp Triển Vọng

Trần Nhật Mai là một người mẫu ảnh tự do sở hữu nét đẹp ngọt ngào và đáng yêu. Với sắc vóc nổi bật,...

Lưu Thu Lệ Là Ai? – Hành Trình Đam Mê Người Mẫu và Khám Phá Việt Nam

Lưu Thu Lệ, một người mẫu tự do, chia sẻ mong muốn truyền tải vẻ đẹp của Việt Nam qua những thước hình và...